Bij de viskweek of aquacultuur worden ook goede normen en waarden nagestreefd. Hier zijn de onderwerpen van goed voedsel, voldoende bewegingsruimte en het gebruik van zo weinig mogelijk biotica aan de orde van de dag.

 

Het voordeel van kweekvis is een continu aanbod, vrij stabiel prijspeil, bijna altijd voorradig met een soortgelijke kwaliteit. Maar het belangrijkste voordeel is toch eigenlijk wel, dat de natuurlijke visbestanden door het gebruik van kweekvis worden ontzien.

 

Momenteel wordt ca. 45% van het totale aanbod van visproducten gegenereerd door viskweek. De verwachting is dat deze ontwikkeling de komende 10 jaar ontwikkeld tot een aandeel van ca. 65%. Rond het jaar 2030 wordt een aandeel verwacht van ca. 80%.