Duurzame Vis

Duurzaamheid vormt voor Roskam en Klaver het vertrekpunt in onze gehele bedrijfsvoering. Hierin komen de thema’s People, Planet, Pleasure en Profit naar voren. Wij streven ernaar onze klanten niet alleen betere, lekkerder en duurzamere producten te leveren, maar  tevens te streven  naar een hoger inspiratieniveau voor alle betrokkenen. Niet voor niets is al jarenlang onze slogan Roskam en Klaver “een net van inspiratie”. Daarom streven wij bij Roskam en Klaver naar een goede balans tussen People (mensen), Planet (omgeving) en Profit (rendement) binnen de context van Pleasure, of te wel met plezier werken aan een betere sector. Wij proberen juist die duurzame vis producten te adviseren die kunnen leiden tot een creatieve en inspiratievolle invulling van uw assortiment. Uw relatiebeheerder maakt u hiervoor graag een goed voorstel.

Duurzaamheid

Vishandel Roskam en Klaver zet zich elk jaar in voor het bevorderen van duurzaam ondernemen, want met een verdere groei van onze onderneming, groeit ook de verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving. Onze ambitie is om op termijn een van de leidende visleveranciers op het gebied van duurzaam ondernemen en duurzame vis te worden. Nederlandse verse vis is behalve in Nederland, maar in de hele wereld een belangrijke voedingsbron. De visindustrie is een gezonde sector en genereert jaarlijks ca. 3,6 miljard euro. Meer dan 14.000 mensen werken in deze bedrijfstak. Helaas zijn een aantal visstanden in de Noordzee drastisch teruggelopen door overbevissing enerzijds, maar anderzijds ook door de afname van fosfaten in het water, waardoor het zgn. plankton (visvoedsel) drastisch is afgenomen, zodat de vis minder voedsel heeft en minder snel groeit. Daardoor vindt Roskam en Klaver het van essentieel belang binnen de vissector aan de toekomst te werken en te denken. Roskam en Klaver hanteert een aantal uitgangspunten in het bedrijfsbeleid in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De agenda richt zich op drie strategische thema’s: klimaat en natuur, duurzaam ketenbeheer en sociale aspecten.

Roskam en Klaver streeft naar een ‘duurzaam’ aanbod en het ontlasten van ‘bedreigde’ vissoorten.

Vishandel Roskam en Klaver streeft naar het spaarzaam omgaan met fossiele brandstoffen en het beperken van de afvalstromen binnen het bedrijf. Onze buitendienst rijdt met auto’s voorzien van relatief ‘schone” motoren en brandstoffen, zoals L.P.G. Alle koel/vrieswagens zijn voorzien van roetfilters in combinatie met moderne, schone dieselmotoren.
Het werken aan helderheid en samenwerking in de keten.
Het helpen om de natuurlijke hulpbronnen en het ecosysteem in stand te houden.
Het stimuleren van verbeteringstechnieken m.b.t. visserij, kweek, verwerking en distributie.
Het verantwoord omgaan met werknemers, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden op lange termijn en gericht op wederzijds succes.
Het rekening houden met de belangen van de samenleving.
Het gezamenlijk meewerken aan passende oplossing van overbevissing, ongewenste bijvangsten en een optimaal beheer van het vangstwateren.
Roskam en Klaver stelt voedselveiligheid centraal in de keten en het garandeert de afnemers een goede kwaliteit duurzame vis.

Momenteel wordt ongeveer 42% van het door ons verkocht volume gerealiseerd door gekweekte visproducten. Dit zorgt voor een ontlasting van de natuurlijke visgronden. Naar onze verwachting zal het belang van kweekproducten alleen maar verder toenemen in de sector. Meer duurzame vis voor iedereen.

Kies voor vers en gezond

Kies voor Vers
Hoe meer onnatuurlijke toegevoegde stoffen, hoe minder echte energie het product bevat. Verse producten, zonder toevoegingen is vrijwel altijd gezonder en bevatten de juiste voedingsstoffen. Kies bijvoorbeeld voor verse duurzame vis in plaats van diepvries gepaneerde vis of verse biologische groente in plaats van geconserveerde groenten.

Gezond
Natuurlijke producten zijn gezond. Dus geen bestrijdingsmiddelen, geur,- smaak,- of kleurstoffen of conserveringsmiddelen. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat natuurlijke of biologische producten vaak meer vitamines en voedingsstoffen bevatten. Ze dragen dus bij aan een gezonde levensstijl en duurzame vis.

Vis is diervriendelijk en verantwoord

De vis die gevangen wordt in het “wild”, is eigenlijk nog beter dan biologisch. Biologisch is een woord dat wettelijk is beschermd door de overheid. Dus ieder bedrijf dat biologische producten aflevert, wordt streng gecontroleerd. Dit vindt visleverancier Roskam en Klaver zeer belangrijk. Belangrijke onderwerpen bij biologisch, zijn bijvoorbeeld voldoende omgevingsruimte, goed voedsel en frisse lucht. Echter de “wilde” vis groeit op in zijn natuurlijke omgeving met natuurlijk voedsel en heeft meer dan voldoende leefruimte; namelijk de zee of de oceaan. Dus beter kan eigenlijk niet.

Kies voor de natuur

Niet alleen de consument kiest steeds vaker voor natuurlijke of biologische producten. Ook professionele koks hebben de kracht van de pure smaak van de natuur ontdekt. Ze zijn het met elkaar eens; niets kan tippen aan de pure smaak, de krachtige bite en het prachtige uiterlijk van eerlijke ingrediënten.

Pure Smaak

Bij eten draait het om smaak. En de beste smaak ontstaat wanneer vissen de kans krijgen om zich in een natuurlijke omgeving te ontwikkelen. Zonder krachtvoer, kunstmest of chemische middelen. “Wilde” vis groeit op in hun eigen omgeving, in hun eigen tempo en met alles wat de zee, oceaan of binnenwater te bieden heeft.
Dus kiest u voor eerlijk, echt en pure smaak. Zet wilde vis op uw menukaart van de groene vislijst.

Groene vislijst

Enkele voorbeelden van verantwoorde wilde vis, die op de zgn. Groene vislijst staan zijn: alaska pollack, wilde zalm, haring, makreel, Hollandse garnalen, heek, creuses, kreeft, meerval, hangcultuur mosselen,Pacific heilbot, forel, rivierkreeft en sardines.

Spaar het milieu

Met vis van de groene vislijst zet u een stap in de bescherming van het milieu. Als alle Nederlanders 1 dag in de week geen vlees zouden eten, dan besparen we met zijn allen net zoveel als wanneer we 1 miljoen auto’s van de weg zouden halen. Eén dag vleesloos en de de reductie van dit kabinet voor 2010 wordt ruimschoots gehaald. Vis van de groene vislijst kan hier uiteraard een goede vervanger voor vlees zijn.

Alle Nederlanders.... dat zou mooi zijn... Toch blijven we reëel. Elke stap is er eentje, als u nu vast begint? Duurzame vis is nog lekker ook!

Kweekvis is ook verantwoord

Bij de viskweek of aquacultuur worden ook goede normen en waarden nagestreefd. Hier zijn de onderwerpen van goed voedsel, voldoende bewegingsruimte en het gebruik van zo weinig mogelijk biotica aan de orde van de dag.

Het voordeel van kweekvis is een continu aanbod, vrij stabiel prijspeil, bijna altijd voorradig met een soortgelijke kwaliteit. Maar het belangrijkste voordeel is toch eigenlijk wel, dat de natuurlijke visbestanden door het gebruik van kweekvis worden ontzien.

Momenteel wordt ca. 45% van het totale aanbod van visproducten gegenereerd door viskweek. De verwachting is dat deze ontwikkeling de komende 10 jaar ontwikkeld tot een aandeel van ca. 65%. Rond 2030 wordt een aandeel verwacht van ca. 80%.